30.1.09

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ---ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΝ ΝΑ ΠΟΝΑΕΙ ΠΑΛΙΟ ΤΡΑΥΜΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΝ ΝΑ ΠΟΝΑΕΙ ΠΑΛΙΟ ΤΡΑΥΜΑ
ΣΠΙΤΙ ΜΕ Ο, ΤΙ ΒΡΩ ...