4.2.09

ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΠΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ

(προμαχώνας ο / προμαχών και ασυναίρ. τ. προμαχεών, -ῶνος, ΝΑ· 1. μέρος φρουρίου ή οχυρού, από όπου μπορεί κανείς να μάχεται, κυρίως στις γωνίες τών φρουρίων, τών κάστρων ή τών οχυρών· || (νεοελλ.) (γεν.) φρούριο, κάστρο. [ΕΤΥΜΟΛ. < πρόμαχος + επίθημα -ών, -ῶνος (πρβλ. αμπελ-ώ[ας])].) ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ...