1.4.09

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΧΑΜΕΝΗ ΝΙΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ....

Alex Majoli IRAQ. RP26 Camp. 10 miles from the centre of Baghdad. An American soldier killed during the battle for Baghdad. April 8, 2003.