27.4.09

Η σιωπή είναι η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΊΑ ΘΑΝΆΤΟΥ παγκοσμίως

Η σιωπή είναι η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΊΑ ΘΑΝΆΤΟΥ παγκοσμίως Silence Is The LEADING CAUSE OF DEATH worldwide silence is the number one killer withoutt a doubt now spread this vid! http://www.youtube.com/watch?v=qUrD-4xPOoQ&feature=haxa_popt1dus04 ] Silence