13.5.09

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΪΟΥ-----ΠΟΣΟ ΜΟΙΑΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ-ΠΟΣΟ ΜΟΙΑΖΩ.


ΠΟΣΟ ΜΟΙΑΖΩ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ-ΠΟΣΟ ΜΟΙΑΖΩ. 
---------------------------------------------------------------------------