1.9.09

ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΛΤΕΡ ΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ