25.11.09

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ----Η κυβέρνηση της Χιλής χρησιμοποίησε αυτά τα δακρυγόνα και χημικά εναντίον των Ινδιάνων Mapuche γιατί αγωνίζονται να πάρουν πίσω έδαφος που τους ανήκει και τους το αφαιρεσαν επιχειρήσεις ξυλείας και μεγαλοιδιοκτήτες ρίαλ εστέιτ.....Οι κυνηγημένοι Ινδιάνοι έχουν προχωρήσει και σε καταλήψεις....Για το έδαφός τους.


Η κυβέρνηση της Χιλής χρησιμοποίησε αυτά τα δακρυγόνα και χημικά εναντίον των Ινδιάνων Mapuche γιατί αγωνίζονται να πάρουν πίσω έδαφος που τους ανήκει και τους το αφαιρεσαν επιχειρήσεις ξυλείας και μεγαλοιδιοκτήτες ρίαλ εστέιτ.....Οι
κυνηγημένοι Ινδιάνοι έχουν προχωρήσει και σε καταλήψεις....Για το έδαφός τους.