14.3.10

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΤΑΛΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΩΔΙΑΣ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ.... ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ-ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ....

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΤΑΛΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΩΔΙΑΣ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ....
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ-ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ....
********
Η ΤΕΧΝΗ ΜΟΛΟΤΟΦ
In pictures Secrets of Italian artist Caravaggio in the frame