26.2.11

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ 3---- ΔΑΚΡΥΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ