22.6.11

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΗΤΙ-----ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

ΟΙ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΖΕΡΟΝ 
1968