22.9.11

-ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ 1---ΥΕΜΕΝΗ-----ΣΑΝΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ-ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΙΜΑ.

-ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ 1---
ΥΕΜΕΝΗ-----ΣΑΝΑ- 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ-
ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΑΙΜΑ.