22.9.11

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ 2-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-WALL STREET-ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ-ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ-ΚΙ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ 'ΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ--ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΑΜΕΡΙΚΗ-1 % ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ - ΚΑΙ 99% ΦΤΩΧΟΙ----ΑΜΕΡΙΚΗ-1 % ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ -ΚΑΙ 99% ΦΤΩΧΟΙ--------- ....ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙΑ- ΠΟΥ ΧΟΥΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ- ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ ΟΠΩΣ ΟΛΑ. ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-WALL STREET-ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ-ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ-ΚΙ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ 'ΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ--ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΑΜΕΡΙΚΗ-1 % ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ - ΚΑΙ 99% ΦΤΩΧΟΙ----ΑΜΕΡΙΚΗ-1 % ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ -ΚΑΙ 99% ΦΤΩΧΟΙ--------- 
  ....ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙΑ- ΠΟΥ
ΧΟΥΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ- ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ ΟΠΩΣ ΟΛΑ.