22.11.11

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ- στο δρομο -----------ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

1. ΤΑΧΡΙΡ: ΜΑΔΕΡΙΑ-

2. ΟΚΛΑΝΤ: ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

3. ΤΑΧΡΙΡ: ΠΑΓΚΟΙ ΠΑΖΑΡΙΟΥ