15.1.12

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ- 2011 ---------ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ

ΝΑΜΠΛΟΥΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ-ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΚΩΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΩΝ-

ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ-ΧΙΛΗ-
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ-ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ