10.2.12

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ- Abdullah Taseer ---ΛΙΒΑΝΟΣ------AΓΚΑΛΙΑΣΜΕΝΑ Σύρια ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ ΤΗΣ ΧΟΜΣ--ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ-αλλά ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΒΗΜΑ-ΑΚΟΜΑ