5.2.12

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΜΠΟΥΛ-----Καμπούλ, Αφγανιστάν 

3.000 δικοί μου
άμαχοι-νεκροί 
στο Αφγανιστάν-
το 2011-
και-
όλη μου η χώρα- 
τεχνητών μελών- 
βιομηχανία-
τεχνητών μελών- 
βιομηχανία
 ακρωτηριασμένων-
με τον αριθμό να μεγαλώνει- 
μες στα ερείπια-
με τον αριθμό να μεγαλώνει-
μες τα ερείπια- 
Αυξητικό το κακό στην τραγωδία-
αυξητικό το κακό στην τραγωδία -
- πολέμου για όρνια- ανθρώπινα- 
 πολέμου για όρνια- ανθρώπινα
ας με συγχωρήσουν τα πουλιά- 
ας με συγχωρήσουν τα πουλιά....

 -----------------------------------------