4.2.12

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ πατρίς ---------ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΑΝΩ-ΠΑΝΩ ΚΑΝΕΙΣ Φωτογραφίες από την Αναρχική πορεία (συνθήματα)