11.2.12

ΤΑΧΡΙΡ-Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ-ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΕΙ ΟΡΓΗ-Β.ΟΥΓΚΟ