4.2.12

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ- ---ΤΑΧΡΙΡ--ΑΚΟΜΗ ΚΙ Η ΣΚΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΝΕΡΑ/ΔΙΩΧΝΕΙ ΣΤΟΛήΣ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ/ΜΑDE USA/ΜΕ ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ/