8.2.12

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ- --ΤΑΧΡΙΡ---(ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ)---ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-