11.3.12

Πορεία μνήμης και αγώνα για τον Λάμπρο Φούντα 10 Μαρτίου 2012

Πορεία μνήμης και αγώνα για τον Λάμπρο Φούντα 10 Μαρτίου 2012
ΑΠΟ http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1384778