13.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΡΑΜΑΛΑ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ-ΜΕ ΣΦΕΝΤΟΝΑ-ΣΤΗ ΡΑΜΑΛΑ-ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ-