15.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΣΚΟΥΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ-ΣΚΟΥΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ