6.1.14

Αν με την ίδια μαζικότητα- που προσχωρείτε ως καταναλωτές τις εορτές- γινόσασταν διαδηλωτές-ο κόσμος μπορεί και να άλλαζε-Αν με την ίδια μαζικότητα- που προσχωρείτε ως καταναλωτές τις εορτές- γινόσασταν διαδηλωτές-κι όχι οι αγανακτισμένοι πολίτες των εκπομπών και των δελτίων