7.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----------ΣΤΗ ΒΟΜΒΑΗ -ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ -ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΡΙΚΣΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ- ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΡΙΚΣΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -ΣΤΗ ΒΟΜΒΑΗ---