5.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Ντέιρ ελ-Ζουρ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ -ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΙ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΕΙΠΙΩΝ-