6.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΡΓΗ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ-ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΡΓΗ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ-ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ