17.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΙΣΡΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΜΟΥ-ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΙΣΡΑΤΑ