7.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--ΣΤΗΝ ΠΝΟΜ ΠΝΕΧ-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ- ΤΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ- ΕΜΠΟΡΩΝ -ΚΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ κι ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ --ΣΤΗΝ ΠΝΟΜ ΠΝΕΧ -ΚΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΤάΤΡΙά ΤΟΥΣ--ΣΤΗΝ ΠΝΟΜ ΠΝΕΧ-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ -ΤΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ-