15.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ-ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ Goodyear- ΣΤΗΝ Amien ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-