17.1.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΣΑΣΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΩΣ ΚΟΠΡΙΤΗΣ -ΣΤΗΝ ΤΕΦΡΑ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ Sinabung- ΠΟΥ ΣΑΝ ΝΑ ΜΑΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚαΡό-ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΣΟΥΜΑΤΡΑ---ΣΑΣΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΩΣ ΚΟΠΡΙΤΗΣ -ΣΤΗΝ ΤΕΦΡΑ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ