23.2.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΥΨΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ -ΣΤΙΣ ΑΥΡΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ-ΥΨΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ