23.2.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΙΣ ΑΥΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΑΚΑΣ----ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΙ----