25.2.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠ' ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ-ΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΑΦΓάΝΙΑ-ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ----ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠ' ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ-