28.2.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΝώ- ΑΠΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ---ΣΤΗ ΛίΜΑ---ΑΠΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ---Κανώ στη Λίμα----