13.2.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΛΟΤΟΦ ΜΟΥ- ΣΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ-ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ-ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΛΟΤΟΦ ΜΟΥ-