27.2.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ-ΜΕ ΤΗ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΜΟΥ- ΣΤΗ ΓΑΖΑ---