5.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ---ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ-ΤΟ 1960-ΤΟ 1960-ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ--ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ---

Ernst Haas