16.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ CAFE ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ--- ΤΑΞΙΔΙΑ--- ΣΤΟ ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ---ΤΟ 1968-----ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ CAFE ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-ΤΑΞΙΔΙΑ--ΣΤΟ ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ- TO 1968

Photograph: Robert Adams