8.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ Aldaih ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ--- ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ--ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ Aldaih ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ---