4.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ Aldaih- ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ- ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ -Jaafar Aldurazi-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ Aldaih ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ -ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-----