4.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΜΟΥ- ΑΠΟ ΚΑΔΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ - ΣΤΟ Aldaih- ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ- ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ--ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙ ΜΟΥ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ -Jaafar Aldurazi-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΟ Aldaih ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ -ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-----ΣΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΜΟΥ- ΑΠΟ ΚΑΔΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ