12.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΩΣ Ο Berkin Elvan ΖΕΙ---ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ