12.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΙ στις αύρες νερού της καταστολής Ερντογάν----στη διαδήλωση---που ακολούθησε μετά το θάνατο του Berkin Elvan----ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΙ στις αύρες νερού---