14.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ---ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ---- ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ---ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ---ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ Berkin Elvan -ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ