14.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΡΘΙΟΙ--- ΣΤΙΣ ΑΥΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ----ΣΤΟ ΚΑράΚΑΣ---