15.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ---ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ-ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ----