1.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ--- ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΜΑΣΚΑ ΜΟΥ -ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ-ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΟΥ- ΑΠ' ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΜΟΥ-ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ-ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ-ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΜΑΣΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ-ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΟΥ ΑΠ' ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΜΟΥ-----