11.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-----ΣΤΗ ΜΑΝάΜΑ ----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ