2.3.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΜΑΣΚΑ ΜΟΥ ΤΗ ΜΟΛΟΤΟΦ ΜΟΥ ΑΠ' ΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ-ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ-ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΜΑΣΚΑ ΜΟΥ ΤΗ ΜΟΛΟΤΟΦ ΜΟΥ ΑΠ' ΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ---